İç Kontrol Çalışması; 5018 Sayılı Kanun ve Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda Bilgi ve iletişim ağlarının kurulması, yönetim raporlama ve kurumların uzun ve kısa vadeli hedeflerinin belirlenmesi ile birlikte kurum yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

Sincan Belediyesi’nin bağlı bir kuruluşu olan SİNKENT Genel Müdürlüğü, belediye hizmetlerine insan ve ekipman yönüyle destek veren bir organizasyondur. SİNKENT Genel Müdürlüğü’nün Sincan Belediyesi ile uyumlu entegrasyonu belediyede öteden beri kurgulanmış ve uygulanmakta olan İç Kontrol Sisteminin kurulması süreçlerin iyileştirilmesine olumlu katkı sağlanacaktır.

Üç ay gibi kısa bir zamanda yoğun eğitim ve sistem dokümantasyon hazırlama süreçleri sonunda İç Kontrol Standartları ana başlıkları ile oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. İç Kontrol dokümanlarının  değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre düzenli güncellenmesi sistemin gereğidir.