KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsan ekipman ve mekan kaynaklarının yönetiminde üstlendiği sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için günümüzün ve yarının gelişen teknik ve teknolojilerini etkin kullanarak hizmet üretmek

PRENSİPLERİMİZ

 • İnsan odaklı yaklaşımı çalışanlara hissettirmek
 • Kaynaklarından en üst seviyede faydalanmak
 • Çalışanlarımızın haklarına hassasiyet
 • Moral ve motivasyonu canlı tutmak
 • Taahhütlerimizi her şart altında yerine getirmek
 • Hizmetlerimizin insan hayatına katkı olduğu bilinciyle hareket etmek

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İnsana saygı
 • Hakkaniyet
 • Şeffaflık
 • Hız
 • Kalite
 • Sorumluluk
 • Fedakarlık
 • Feragat
 • Sebat
 • Metanet